Pomysly na pytania na PEP #36

Tutaj wrzucamy pomysły na pytania
Pawel Dobrowolski
Posty: 239
Rejestracja: 01 wrz 2020, 20:13

Pomysly na pytania na PEP #36

Post autor: Pawel Dobrowolski »

PŁACE MINIMALNA I W BUDŻETÓWCE
-Podwyżka płacy minimalnej będzie w 2024 istotnym czynnikiem proinflacyjnym.
-Podwyżka płacy minimalnej planowana na 2024 per saldo zwiększy dobrostan Polaków.
-Podwyżka płacy minimalne w 2024 spowolni rozwój Polski.
-Zwiększenie wynagrodzeń w budżetówce w 2024 o 20% zwiększy dobrostan Polaków.
- Obecny mechanizm waloryzacji płacy minimalnej zwiększa presję inflacyjną.
- Powinna być taka sama na obszarze całego kraju.

ORGANIZACJA IGRZYSK OLIMPIJSKICH W POLSCE
- …


AI
- Czy Zachód odjedzie Polsce z powodu nowych technologii jak np. AI?
- Czy wdrożenie AI będzie miało inne skutki niż w państwach wyżej rozwiniętych?


PRYWATYZACJA
(…czy prywatyzować „czempiony” – Orlen, PKO, Pekao…)


DEGLOMERACJA
- Dostępność mieszkań w dużych miastach, w których jest praca, ma i będzie miała dla osób o poniżej przeciętnych zarobkach istotny wpływ na mobilność społeczną.
- Zagęszczenie budownictwa wielopiętrowego oraz poszerzenie największych miast Polski sprzyjać będzie rozwojowi polskiej gospodarki.
- Deglomeracja przyspieszy rozwój Polski

IMIGRACJA
- Potrzebujemy migracji, by się rozwijać.
- Potrzebujemy zaplanowanej wieloletniej strategii imigracji.
- Obecna polityka imigracyjna jest właściwa.
- Obecna polityka imigracyjna maksymalizuje dobrostan Polaków.


ROLNICTWO
- Rosnący import rolny z Ukrainy stanowi zagrożenie dla dobrostanu Polaków.

- Największym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa jest:
a) otwarcie na konkurencję z Ukrainy
b) unijna polityka klimatyczna
c) zmiany klimatu
d) duży udział małych gospodarstw rolnych
e) inne

- Dążenie do maksymalnej samowystarczalności kraju w produkcji podstawowych produktów spożywczych jest lepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, niż otwarcie rynku na napływ produktów zza granicy.

- Wspieranie małych gospodarstw rolnych maksymalizuje dobrostan Polaków

Pawel Dobrowolski
Posty: 239
Rejestracja: 01 wrz 2020, 20:13

Re: Pomysly na pytania na PEP #36

Post autor: Pawel Dobrowolski »

AI/ROBOTYZACJA
- Czy Zachód odjedzie Polsce z powodu nowych technologii jak np. AI?
- Czy wdrożenie AI będzie miało inne skutki niż w państwach wyżej rozwiniętych?
- Robotyzacja i sztuczna inteligencja doprowadzą do zwiększenia liczby osób pozostających długotrwale bez pracy w Polsce.
- Robotyzacja i sztuczna inteligencja doprowadzą do zwiększenie nierówności dochodowych w Polsce.


ORDYNACJA WYBORCZA
- Oryndacje wyborcze mają wpływ na rozwój gospodarczy
- Przejście z ordynacji proporcjonalnej na większościową zwiększy rozwój gospodarczy.


PRYWATYZACJA
(…czy prywatyzować „czempiony” – Orlen, PKO, Pekao…)


PŁACE MINIMALNA I W BUDŻETÓWCE
-Podwyżka płacy minimalnej będzie w 2024 istotnym czynnikiem proinflacyjnym.
-Podwyżka płacy minimalnej planowana na 2024 per saldo zwiększy dobrostan Polaków.
-Podwyżka płacy minimalne w 2024 spowolni rozwój Polski.
-Zwiększenie wynagrodzeń w budżetówce w 2024 o 20% zwiększy dobrostan Polaków.
- Obecny mechanizm waloryzacji płacy minimalnej zwiększa presję inflacyjną.
- Powinna być taka sama na obszarze całego kraju.


ORGANIZACJA IGRZYSK OLIMPIJSKICH W POLSCE
- …


DEGLOMERACJA
- Dostępność mieszkań w dużych miastach, w których jest praca, ma i będzie miała dla osób o poniżej przeciętnych zarobkach istotny wpływ na mobilność społeczną.
- Zagęszczenie budownictwa wielopiętrowego oraz poszerzenie największych miast Polski sprzyjać będzie rozwojowi polskiej gospodarki.
- Deglomeracja przyspieszy rozwój Polski

IMIGRACJA
- Potrzebujemy migracji, by się rozwijać.
- Potrzebujemy zaplanowanej wieloletniej strategii imigracji.
- Obecna polityka imigracyjna jest właściwa.
- Obecna polityka imigracyjna maksymalizuje dobrostan Polaków.


ROLNICTWO
- Rosnący import rolny z Ukrainy stanowi zagrożenie dla dobrostanu Polaków.

- Największym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa jest:
a) otwarcie na konkurencję z Ukrainy
b) unijna polityka klimatyczna
c) zmiany klimatu
d) duży udział małych gospodarstw rolnych
e) inne

- Dążenie do maksymalnej samowystarczalności kraju w produkcji podstawowych produktów spożywczych jest lepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, niż otwarcie rynku na napływ produktów zza granicy.

- Wspieranie małych gospodarstw rolnych maksymalizuje dobrostan Polaków

ODPOWIEDZ