pytania na PEP #29- w trybie luźnej dyskusji

Tutaj wrzucamy pomysły na pytania
Pawel Dobrowolski
Posty: 239
Rejestracja: 01 wrz 2020, 20:13

pytania na PEP #29- w trybie luźnej dyskusji

Post autor: Pawel Dobrowolski »

dla inspiracji tu daje pytania które dyskutowaliśydo PEP #28 -- zanim wpadl pomysl na pytania o przyjecie Euro:


BOP, FISCAL AND INFLATION CRISIS W POLSCE:
1.1. W Polce ma miejsce spirala rosnących wydatków publicznych i oczekiwań na kolejne zwiększenia wydatków publicznych, która w kilka lat doprowadzi do kryzysu budżetowego.
1.2. Wieloletni deficyt sektora publicznego jest zbyt wysoki a w obliczu narastania nierównowag wewnętrznych i zewnętrznych może w przeciągu 5 lat doprowadzcić do kryzysu.
1.3. W Polsce w najbliższych 5 latach występuje istotne ryzyko samonapędzającej się kumulacji kryzysu budżetowego, deficytu handlowego, dewaluacji złotego i rosnących kosztów pożyczania.

BOP CRISIS W REGIONIE I POLSCE:
2.1. Wśród gospodarek Europy Centralnej w najbliższych 3 latach może mieć miejsce kryzys bilansu płatniczego lub kryzys w finansowaniu deficytów budżetowych.
2.2. W Polsce w najbliższych 3 latach może mieć miejsce kryzys bilansu płatniczego lub kryzys w finansowaniu deficytów budżetowych.
2.3. Rosnące ryzyko otoczenia oraz ryzykowny policy mix powodują, że Polska coraz częściej jest postrzegana jako emerging market a nie państwo rozwinięte.
2.4. Zacieśnienie pieniężne w USA doprowadzi do kryzys bilansu płatniczego lub kryzys w finansowaniu deficytów budżetowych w co najmniej kilku państwach w najbliższym roku.


UNIJNE REGULACJE RYNKU ENERGII
3.1. Ogólnounijne ustanowienie ceny maksymalnej na gaz maksymalizuje dobrostan Polaków.
3.2. Ogólnounijne kwoty obowiązkowego zmniejszenia zużycia gazu przez poszczególne państwa UE mogą maksymalizować dobrostan Polaków.
3.3. Ogólnounijne kwoty obowiązkowego zmniejszenia zużycia elektryczności przez poszczególne państwa UE mogą maksymalizować dobrostan Polaków.


KRYZYSOWE REGULACJE ENRGII: SPEC PODATEK Z POWODU WZROSTU CEN ENERGII
4.1. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy nałożyć podatek na przedsiębiorstwa energetyczne.
4.5.a. Podatek od nadzwyczajnych zysków producentów elektryczności jest wydajną i skuteczną reakcją na skok cen elektryczności.
4.5.b. Podatek od nadzwyczajnych zysków producentów elektryczności, który sfinansuje transfery do najbiedniejszych gospodarstw domowych jest wydajną i skuteczną reakcją na skok cen elektryczności.
4.2. Podatek od nadzwyczajnych zysków sektora energetycznego należy nałożyć na stale.

KRYZYSOWE REGULACJE ENRGII: CENY MAKSYMALNE
5.1. Ceny maksymalne na elektryczność i gaz są najlepszą realnie dostępną reakcją na skok cen energii
5.2.a. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na elektryczność dla gospodarstw domowych.
5.2.b. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na elektryczność.
5.3.a. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na gaz dla gospodarstw domowych.
5.3.b. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na gaz.
6. Variable energy pricing bardziej zwiększy dobrostan ogółu niż nakazy takie jak wyłączenia oświetlenia ulic, obowiązkowe limit chłodzenia i grzania sklepów i biur oraz przymusowe odłączenia energożernych zakładów.

KRYZYSOWE REGULACJE ENERGII: ZNIESIENIE OBLIGO GIEŁDOWEGO
7.1. Zniesienie obligo giełdowego na rynku elektryczności zwiększy dobrostan Polaków.
7.2. Zniesienie obligo giełdowego na rynku elektryczności było koniecznym krótkoterminowym i nadzwyczajnym posunięciem.

KRYZYSOWE REGULACJE ENERGII: IMPORT LPG
8. Należy nałożyć sankcje na import LPG z Rosji, gdyż korzyści przewyższą koszty.

CENY ENERGII A PRZEMYSŁ
9.1. Wzrost cen energii nie ma istotnego wpływu na wydajność polskiego przemysłu.
9.2. Wzrost cen energii nie ma istotnego wpływu na wydajność polskiego przetwórstwa przemysłowego

OPTYMALNA POLITYKA MAKRO NA PERYFERIUM
10.a. Na półperyferium maksymalizowanie dobrostanu ogółu wymaga antycyklicznego policy mix wyprzedzającego zmiany policy mix państw centrum światowej gospodarki.
10.b. Uspołecznianie strat w kolejnych dużych kryzysach to forma konkurencji o pozycję gospodarczą między państwami.
10.c. Uspołeczenianie strat w kolejnych dużych kryzysach prowadzi do narastania zadłużenia, publicznych zobowiązań warunkowych, narastania wypłat publicznych zobowiązań warunkowych i kiedyś będzie powodem znacznego kryzysu gospodarczego.
10.c. Uspołeczenianie strat w kolejnych dużych kryzysach prowadzi do narastania zadłużenia, publicznych zobowiązań warunkowych, narastania wypłat publicznych zobowiązań warunkowych i w perspektywie 5 lat będzie powodem znacznego kryzysu gospodarczego.


INNE:
11.Większa prawna ochrona LGBTQ zwiększy rozwój gospodarczy Polski.
12. ESG/stakeholder capitalism (nie wiem o co to pytać, ESG IMO to ściema, ale może warto spytać czy to ściema czy zmienia świat na lepsze)
13. Wpływ sankcji na gospodarkę Polską (spytac o skwantyfikowanie)

Pawel Dobrowolski
Posty: 239
Rejestracja: 01 wrz 2020, 20:13

Re: pytania na PEP #29- w trybie luźnej dyskusji

Post autor: Pawel Dobrowolski »

to na dzis "na topie" mamy ponizsze pytania

X. Wobec istotnego wzrostu hurtowych cen nośników energii dobrostan Polaków maksymalizuje możliwie długie powstrzymywanie przełożenia cen hurtowych na ceny detaliczne.

Y. Wobec istotnego wzrostu hurtowych cen nośników energii producenci elektrycznosci o nizszych kosztach produkcji powinni dotowac obniżke cen dla konsumenta elektryczności od producentów o wyższych kosztach produkcji.


5.2.a. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na elektryczność dla gospodarstw domowych.
5.2.b. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na elektryczność.
5.3.a. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na gaz dla gospodarstw domowych.
5.3.b. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na gaz.

Pawel Dobrowolski
Posty: 239
Rejestracja: 01 wrz 2020, 20:13

Re: pytania na PEP #29- w trybie luźnej dyskusji

Post autor: Pawel Dobrowolski »

by zawężać możliwości mamy następujące propozycje:

1. Wobec istotnego wzrostu hurtowych cen nośników energii dobrostan Polaków maksymalizuje możliwie długie powstrzymywanie przełożenia cen hurtowych na ceny detaliczne.

2. Wobec istotnego wzrostu hurtowych cen nośników energii producenci elektrycznosci o nizszych kosztach produkcji powinni dotowac obniżke cen dla konsumenta elektryczności od producentów o wyższych kosztach produkcji.

3.a. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na elektryczność i gaz dla gospodarstw domowych.

3.b. [w nowym formacie pytań] W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na
(i) elektryczność i gaz dla gospodarstw domowych.
(ii) elektryczność i gaz dla gospodarstw domowych oraz MSP
(iii) elektryczność i gaz dla gospodarstw domowych, MSP oraz dużych firm.

Pawel Dobrowolski
Posty: 239
Rejestracja: 01 wrz 2020, 20:13

Re: pytania na PEP #29- w trybie luźnej dyskusji

Post autor: Pawel Dobrowolski »

to podsumowujac na te chwile:

1.a. Wobec istotnego wzrostu hurtowych cen nośników energii dobrostan Polaków maksymalizuje możliwie długie powstrzymywanie przełożenia cen hurtowych na ceny detaliczne.

1.b. Wobec istotnego wzrostu hurtowych cen nośników energii dobrostan Polaków maksymalizuje utrzymanie funkcjonowania merit order/marginal pricing na rynku energii.

1.c. [w nowym formacie pytań] Wobec istotnego wzrostu hurtowych cen nośników energii dobrostan Polaków maksymalizuje
(i) możliwie długie powstrzymywanie przełożenia cen hurtowych na ceny detaliczne.
(ii) powstrzymane przełożenia cen hurtowych na ceny detaliczne do momentu spadku cen hurtowych do poziomu z przed
(iii) powstrzymywanie przełożenia cen hurtowych na ceny detalicznena okres umożliwiający firmom dostowanie a wladzą publicznym stworzenie programu dobrze adresowaych transferów do konsumentów najbardziej poszkodowanych wzrostem cen.
(iv) możliwie krótkie powstrzymywanie przełożenia cen hurtowych na ceny detaliczne.

2. Wobec istotnego wzrostu hurtowych cen nośników energii producenci elektrycznosci o nizszych kosztach produkcji powinni dotowac obniżke cen dla konsumenta elektryczności od producentów o wyższych kosztach produkcji.

3.a. W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na elektryczność i gaz dla gospodarstw domowych.

3.b. [w nowym formacie pytań] W związku ze wzrostem cen nośników energii należy wprowadzić ceny maksymalne na
(i) elektryczność i gaz dla gospodarstw domowych.
(ii) elektryczność i gaz dla gospodarstw domowych oraz MSP
(iii) elektryczność i gaz dla gospodarstw domowych, MSP oraz dużych firm.

ODPOWIEDZ