Opis

Panel Ekonomistów Polskich

Ekonomiści na te same pytania często dają różne odpowiedzi. Ciekawią nas te różnice. Zadajemy ugruntowane w teorii pytania o istotne zagadnienia społeczno-gospodarcze. Pytania zadają i na pytania odpowiadają ekonomiści zawodowo związani z Polską. Jeśli chcesz proszę korzystaj z materiałów tu zamieszczonych powołując się na „Panel Ekonomistów Polskich”.